ה' ניסן ה'תשפ"ב

הרושוב Hruszow

קהילה בפולין

מחוז: לבוב
נפה: יאבורוב
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

יהודים בשנת 1941: כ- 164

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 164 יהודים. היישוב היהודי חדל מלהתקיים במאי 1942 עם גרוש תושביו ללובאצ'וב