ד' ניסן ה'תשפ"ב

ואמפייז'וב WAMPIERZOW

כפר בפולין

מחוז: קראקוב
נפה: מיילץ
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
ראדומישל וויילקי
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ-1,596

יהודים בשנת 1941: כ-101

תולדות הקהילה:
כללי
ואמפייז'וב הוזכר לראשונה בתעודות מ- 1581 ככפר בבעלות בני האצולה. בשנות ה- 80 של המאה ה- 19 ישבו בו 105 יהודים מכלל 2,070 תושבים, וב- 1921 - 101 יהודים מכלל 1,596 תושבים. בשל קירבתו של ואמפייז'וב לראדומישל וויילקי יש להניח, שבסוף יולי 1941 נעקרו יהודי ואמפייז'וב כשאר יהודי הסביבה, לראדומישל ואמפייז'וב. קהילה זו חוסלה ב- 19 ביולי 1942. מקצת מיהודיה נהרגו במקום, או ביער הסמוך לכפר. רובם שולחו לדמביצה ומשם, כעבור ימים מספר, למחנה המוות במאידאנק.