י"ד תשרי ה'תשפ"ב

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין