כ"ט ניסן ה'תשפ"א

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין