י"ג שבט ה'תשפ"א

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין