ה' ניסן ה'תשפ"ב

ואסילישוק WASILISZKI

קהילה בפולין