ה' ניסן ה'תשפ"ב

ואסילקוב WASILKOW

 

קהילה בפולין