ג' אייר ה'תשפ"א

ואסילקוב WASILKOW

 

קהילה בפולין