ד' ניסן ה'תשפ"ב

וויטקובה Wojtkowa

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: דוברומיל
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

יהודים בשנת 1941: כ- 113

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 113 יהודים. יתכן שהיישוב היהודי חוסל בקיץ 1942 ושתושביו גורשו אז לדוברומיל. סברה אחרת היא, שהחיסול בא בספטמבר 1942 ושהיהודים שולחו אז למחנה זאסלאוויה, שם רוכזו אלפי יהודים מהאיזור קודם השמדתם (הוצאה להורג במקום או שילוח למחנה-ההשמדה בבלז'ץ).