ד' ניסן ה'תשפ"ב

וולה זארצ'יצקה WOLA ZARCZYCKA

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: לאנצוט
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ-3,398

יהודים בשנת 1941: כ-101

תולדות הקהילה:
כללי
במאה ה- 15 היה זה כפר בבעלות הכמורה, אולם יישוב זה נהרס בעקבות פלישת הטאטארים ושוקם במחצית השנייה של המאה ה- 16 ככפר בבעלותם של בני האצולה. ב- 1880 התגוררו בוולה זארצ'יצקה 2,982 תושבים, מהם 77 יהודים. ב- 1921 היו בוולה זארצ'יצקה 3,398 תושבים ומהם 101 יהודים. ב- 1933 פעל במקום קן של תנועת-הנוער "עקיבא". ייתכן, שביאנואר 1940 הועברו יהודי המקום, בדומה ליהודים מיישובים אחרים שבסביבה, ללז'איסק, ובספטמבר 1942 נעקרו לגיטו טארנובז'ג ומשם למחנה המוות בבלז'ץ.