ו' ניסן ה'תשפ"ב

וולה מיחובה WOLA MICHOWA

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: לסקו
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

יהודים בשנת 1941: 200-220

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 חיו בוולה מיחובה 148 יהודים, ובפרוץ מלחמת-העולם השנייה - 200 עד 220 יהודים. היישוב חוסל ב- 1942: בסוף יוני שנה זו, המשטרה הגרמנית בסיוע האוקראינים הוציאה להורג ביריה בבית-העלמין כ- 150 מיהודי המקום. שאר היהודים הובאו ברגל לליסקו הסמוכה, ושם שהו המגורשים בגיטו כתשעה שבועות. בימים 9.9.1942- 8 גורשו יהודי וולה מיחובה, יחד עם כל התושבים היהודים של לסקו למחנה זאסלאוויה, שם רוכזו אלפי יהודים מכל האזור לפני השמדתם. חלק מן המרוכזים במחנה זה נספו בהריגות המוניות בסמוך למחנה, והיתר שולחו משם אל מחנה ההשמדה בבלז'ץ.