ה' ניסן ה'תשפ"ב

וולה קשישטופורסקה WOLA KRZYSZTOPORSKA

כפר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: פיוטרקוב טריבונאלסקי
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ- 400

יהודים בשנת 1941: כ-62

תולדות הקהילה:
כללי
כמעט שאין ידיעות על קומץ האוכלוסים היהודים בכפר ובישוב-החרושת וולה קשישטופורסקה מלפני מלחמת העולם II-ה. ב- 1921 התגוררו בה 62 יהודים מכלל 446 האוכלוסים. בשנות ה- 20 פעל כאן בית-חרושת בבעלות יהודים. בתקופת הכיבוש הנאצי היו תנודות קלות במספר היהודים בוולה קשישטופורסקה, בגלל בואם של פליטים ויציאתם של תושבים. מספר היהודים ב- 1941 היה כ- 80 נפש, וביולי 1942 - 69 נפש. בוולה קשישטופורסקה הוקם יודנראט, וכיו"ר שלו נתמנה קניגשטיין. תנאי-הקיום של קומץ יהודים זה היו קשים מאוד, אף על פי שקרוב לוודאי כי לא נכלאו בגיטו. הוועד של יי.ס.ס. "עזרה( סוציאלית "תידוהי) בפיוטרקוב לא היה עשוי לעזור הרבה ליהודי וולה קשישטופורסקה, מפני שלא היו בידיו כסף רב או מיצרכי-מזון בכמות גדולה. בראשית 1941 קיבלו היהודים בוולה קשישטופורסקה מידי ועד זה הקצבה חד-פעמית של תפוחי-אדמה. קומץ היהודים בוולה קשישטופורסקה חוסלו בסוף ספטמבר או בראשית אוקטובר 1942: כל היהודים, כ- 60 מספרם, גורשו לפיוטרקוב, ומשם שולחו יחד עם שוכני הגיטו לטרבלינקה, בימים 21.10.1942- 15.