ה' ניסן ה'תשפ"ב

וולניאנקה ויילקה WOLNIANKA

כפר בפולין
נפה: לוצק
אזור: ווהלין ופוליסיה
3.5 ק"מ מלוצק
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ- 364

יהודים בשנת 1941: כ- 189

תולדות הקהילה:
כללי
כפר בנפת לוצק, קהיליית (גמינה) מרוזישץ', במרחק 3.5 ק"מ ממנה. בראשית המאה נמנו בוולניאנקה ויילקה 820 תושבים. בתוכם היו ככל הנראה כמה מאות יהודים. לפי המיפקד שנערך בשנת 1921 היו בה 189 יהודים מתוך 364 תושבים.