ה' ניסן ה'תשפ"ב

וולצ'ין WOLCZYN

עיירה בפולין
נפה: בריסק
אזור: ווהלין ופוליסיה
בערך 30 ק"מ מצפון-מערב לבריסק עצמה
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ-190

יהודים בשנת 1941: כ-180

תולדות הקהילה:
כללי
עיירה קטנה בנפת בריסק, בערך 35 ק"מ מצפון-מערב לבריסק עצמה. וולצ'ין היא עיירה עתיקה, שהיתה מראשית המאה ה- 18 רכושה הפרטי של משפחת האצילים צ'ארטוריסקי. אחד מבניה של המשפחה, מיכאל, בנה כאן ארמון יפה. בארמון זה נולד בשנת 1732 סטאניסלב אוגוסט פוניאטובסקי, אחרון מלכי פולין. יש לשער, שראשיתו של היישוב היהודי בוולצ'ין היתה במאה ה- 16, שכן באמצע המאה ה- 18 ישבו בה כמה מאות יהודים ומספרם הוכפל עד אמצע המאה ה- 19. במחצית השנייה של המאה ה- 19 היו כמעט כל תושבי וולצ'ין יהודים. במקום היה בית-כנסת. היהודים עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. ענף הפרנסה העיקרי היתה החייטות. בוולצ'ין היו 14 חנויות וטחנת-קמח מונעת במים. התקיימו בה שלושה ירידים שנתיים. החל משנת 1887 כיהן ברבנות בוולצ'ין הרב חיים טוביה אוליניק. הוא חיבר שני ספרי שו"ת - "באר חיים" ו"דברי חיים" - וספר דרוש בשם "לב חיים". כנראה שבמלחמת העולם הראשונה נפגעה העיירה קשה ותושביה גורשו. אפשר שבכך ניתן להסביר את מיעוט התושבים בין שתי מלחמות העולם. גם בתקופה זו היו רוב התושבים יהודים. יש לשער, שבזמן השואה הובאו יהודי וולצ'ין לגטו הקרוב בוויסוקי-דליטא בערך( 10 ק"מ מצפון לוולצין) והם נספו שם יחד עם יהודי המקום ב(- 2 בנובמבר 1942).