ה' ניסן ה'תשפ"ב

וולקה מאזובייצקה WULKA MAZ.

 

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ראווה רוסקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

יהודים בשנת 1941: כ- 136

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 136 יהודים. אפשר שהיישוב היהודי חוסל בסוף ספטמבר או בתחילת אוקטובר 1942 ושתושביו גורשו אז לראווה רוסקה.