ג' ניסן ה'תשפ"ב

וולקוביה WOLKOWYJE

 

כפר בפולין
נפה: דובנא
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ- 2,533

יהודים בשנת 1941: כ- 112

תולדות הקהילה:
כללי
כפר ומושבה צ'כית בנפת דובנא. בראשית המאה נמנו בהן 1,711 תושבים, בתוכם היו כנראה יותר מ- 100 יהודים. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בוולקוביה 112 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 2,533 נפש.