ה' ניסן ה'תשפ"ב

באגייניצה BAGIENICA

קהילה בפולין
75 ק"מ מקוסוקוב
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ-118