ל' ניסן ה'תשפ"א

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין