י"ד שבט ה'תשפ"א

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין