ה' ניסן ה'תשפ"ב

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין