י"ד תשרי ה'תשפ"ב

באראנוביץ BARANOWICZE

קהילה בפולין