ו' ניסן ה'תשפ"ב

באריש BARYSZ

עיר בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: בוצ'אץ'
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 4,747
• יהודים בשנת 1941: כ- 339

תולדות הקהילה:
כללי
באריש שהיתה בבעלות פרטית של האצולה, הוענק לה מעמד של עיר ב- 1559, ונקבעו בה יום שוק שבועי וירידים שנתיים. בהיותה עיר-ספר עברו עליה במשך הדורות תלאות; מדי פעם בפעם פלשו אליה טאטארים והיא הועלתה באש. לא נוצרו בבאריש תנאים להתפתחות, שכן במרחק של כ- 7 ק"מ הלכו והתפתחו הערים בוצ'אץ' ומונאסטז'יסקה. מבחינת עיסוקיהם של אוכלוסי באריש לא נשתנו הללו מן העובדים בכפר ואך ימי ירידים הפכוה למקום מסחר למועד קצר. על משפחה (ואולי כמה משפחות) יהודית המתגוררת בבאריש נמסר בתעודה מ- 1635. לא ידוע אם התקיים ישוב יהודי של קבע עד המאה ה- 18; מכל מקום במאה ה- 19 וה- 20 נע מספר משפחות היהודים המתגוררות במקום מ- 20- 40. יהודי באריש התפרנסו על המסחר הזעיר, הרוכלות בכפרים ופונדקאות, חלקם עסקו גם בחקלאות. בסוף המאה ה- 19 ובתחילת המאה ה- 20 נמסר גם על קיום קהילה מאורגנת, ולה רב או דומ"ץ. ב- 1902 כיהן במקום ר' מ. בינר. בין שתי מלחמות העולם נסתמנה במקום פעילות ציונית. ב- 1928 הוקם סניף של הארגון הציוני אחוה ובבחירות לקונגרס הציוני של 1935 הצביעו רוב השוקלים - 80 במספרם, בשביל רשימת הציונים הכלליים. אין בידנו ידיעות מפורטות על גורלם של יהודי באריש בימי מלחמת-העולם השנייה, להוציא את הנתון שהנאצים חיסלו את היישוב הקטן הזה באוקטובר 1942. היהודים הועברו לבוצ'אץ', שבה רוכזו אז שרידי היהודים ממקומות אחרים בסביבה.