ד' ניסן ה'תשפ"ב

בודז'יסקה BUDZISKA

כפר בפולין
מחוז: לובלין
נפה: ונגרוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 425
• יהודים בשנת 1941: כ- 119
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
כללי
הכפר ב' שוכן במרחק 16 ק"מ מן העיירה סטוק (ע"ע). ראשוני היהודים התיישבו במקום כנאה במחצית השנייה של המאה ה- 19 . בשנת 1921 מנה היישוב היהודי בב' 119 נפשות מתוך אוכלוסייה של 425. רוב היהודים עבדו במפעלי התעשייה של משפחת פרליס בבצ'קי (ע"ע) ובאוסטרובסק, ומקצתם עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. יהודי ב' השתייכו לקהילת סטוק. במקום היה בית מדרש. בין שתי מלחמות העולם הוקמו בב' סניף ומועדון של "פועלי ציון שמאל".
הכפר נכבש בידי הצבא הגרמני בימים הראשונים של מלחמת העולם השנייה. יהודי ב' גורשו לבצ'קי ושם העסיקו אותם הגרמנים בעבודת כפייה במפעלי התעשייה. בספטמבר 1942, בעת חיסול קהילת בצ'קי, הובלו גם מגורשי ב' למחנה ההשמדה טרבלינקה