ד' ניסן ה'תשפ"ב

בודזנטין BODZENTYN

עיר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: קיילצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 3,039
• יהודים בשנת 1941: כ- 934
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
כללי
ב' היתה שייכת לבישופות קרקוב. בשנת 1241 חרבה במלחמה, ורק ב-1292 שוקמה. ב-1410 עברה לבעלות המלך. בשנת 1413 העניק לה המלך ולדיסלאב יאגלו זכויות עיר מגדבורגיות, לרבות היתר לקיים ירידי מסחר שנתיים. בשלהי המאה ה-18 נפתחו בב' כמה בתי-מלאכה בענף ההלבשה, וסדנאות שייצרו בהן פסלים ותשמישי קדושה נוצריים.
ב' נשארה תחת השפעת הכנסייה מאות בשנים ולכן התיישבו בה יהודים רק בתחילת המאה ה-19. הם השתייכו לקהילת קיילצה (ע"ע) וקיבלו ממנה את רוב שירותי הדת. יהודי ב', התפרנסו בעיקר ממסחר וממלאכה.
בין שתי מלחמות העולם היתה בב' פעילות ציונית. בראש הקהילה עמדו מרדכי ויינשטוק ושמואל ויינטרוב,שניהם ציונים. בתחילת שנות ה-30 פעלו בב' קבוצות נוער של בית"ר, "צעירי המזרחי" ו"השומר הדתי". בעת כיבוש העיירה בידי הגרמנים, בספטמבר 1939,ישבו בה כ-700 יהודים. בשנת 1940 העבירו הגרמנים לב' יהודים שגורשו מלורז', מפלוצק ומעיירות נוספות, ועד אוגוסט אותה שנה עלה מספר היהודים במקום ל-1,400 בקירוב. על היהודים הוטלה חובת עבודה בכפרי הסביבה ברדיוס של 20 ק"מ מן העיירה. באמצעות ארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית) בקרקוב, העביר הג'וינט 5,000 זלוטי סיוע כספי לפליטים. ב-20-21 בספטמבר 1942 גורשו יהודי ב', ועמם יהודי דלשיצ'ה (ע"ע) ועיירות נוספות במחוז קיילצה, למחנה ההשמדה טרבלינקה.