ד' ניסן ה'תשפ"ב

בולשובצה BOLSZOWCE

עיירה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: רוהאטין
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 2,186
• יהודים בשנת 1941: כ- 1,200

תולדות הקהילה:
כללי
בולשובצה מוזכרת בכתובים עוד ב- 1426. ב- 1624 היתה לעיירה פרטית ולה הזכות לקיים בה ירידים שבהם סחרו בעיקר בשוורים. בסוף המאה ה- 19 התפתחה העיירה והוקמו בה מפעלים כגון: טחנת-קמח מופעלת על-ידי מים, בית- זיקוק ליי"ש, מבשלת-בירה ובית-חרושת לייצור לבנים. הידיעה הראשונה על יהודים בבולשובצה היא מ- 1635. קהילה עצמאית על מוסדותיה הוקמה כנראה בסוף המאה ה- 18. על רבני המקום ידוע לנו שר' הלל כיהן בבולשובצה ברבנות בסוף המאה ה- 18. בשנות ה- 70 או ה- 80 של המאה ה- 19 כיהן בה כראב"ד ר' זאב המר. בתחילת המאה ה- 20 שימש בה רב או אדמו"ר ר' שמעון גוטסמן. מסוף שנות ה- 20 של המאה ה- 20 עד לתקופת השואה שימש ברבנות ר' שלמה קאנר. בראשית המאה ה- 20 נוסדה בבולשובצה האגודה הציונית הראשונה בשם "בני ציון". פעולותיה לא היו באותו זמן רצופות. בתחילת המאה ה- 20 התפרנסו היהודים ממסחר (%70), ממלאכה (%22), מחקלאות (%3) והשאר ממקורות אחרים. העיירה נפגעה קשה בעת מלחמת-העולם הראשונה. מספר האוכלוסים ירד כדי מחצית והאוכלוסיה היהודית - כדי שליש. סבלם היה גדול במיוחד בזמן מלחמת פולין עם הבולשביקים ב- 1920, ובין הזמנים כשצבאות הבולשביקים עזבו את העיירה והצבא הפולני טרם נכנס לתוכה, התפרעו בה כנופיות פטלורה, רצחו, פצעו ואנסו. לאחר המלחמה היו הרוסים 80%-כ מן הבתים. רבים מהיהודים חלו במחלות מידבקות ורופא לא היה במקום. התמותה הגיעה לשיאה: 5 אנשים בשבוע. באותו זמן נעזרה הקהילה בג'וינט. בפרנסתם של היהודים לאחר המלחמה לא חלו שינויים ניכרים. המפרנסים, על אף מספרם הקטן, עסקו שוב במסחר. בשנות ה- 30 נוסדה בבולשובצה קופת גמ"ח. בשנים 1934- 1937 הלוותה זו כל שנה ל- 80 איש סכום שנתי של כ- 4,000 זלוטי. בבחירות למועצת העיריה ב- 1927 נבחרו מתוך 36 חברי המועצה 15 יהודים, ביניהם 6 ציונים ו- 4 אוהדי הציונות. בבחירות ב- 1934 נבחרו רק 2 יהודים מתוך 10 נבחרים (אחד מהם ציוני והאחר נציג החרדים). מבין הזרמים הציונים התקיימו בבולשובצה ציונים כלליים, התאחדות, פועלי ציון והמפלגה הרביזיוניסטית. מבין תנועות הנוער (שכולן הוקמו בראשית שנות ה- 30) פעלה בקביעות תנועת השומר-הצעיר בלבד ואילו בית"ר, הנוער הציוני ובוסליה פעלו לסירוגין. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1931 היתה חלוקת הקולות כלהלן: ציונים כלליים - 14, המזרחי - 3, התאחדות - 9 ורביזיוניסטים - 11. ואילו ב- 1933 קיבלה רשימת א"י העובדת 44 קולות, הרביזיוניסטים - 34 והציונים הכלליים - 22. במקום התקיים זמן מה בית-ספר עברי משלים מיסודה של "תרבות" ולידו ספריה ציבורית. רק ידיעות מעטות בידנו על חיסולם הסופי של יהודי בולשובצה ב- 1942 בימי הכיבוש הנאצי. ב- 21.9 של אותה שנה חל הגירוש הראשון של יהודי בולשובצה למחנה ההשמדה בבלז'ץ ובסוף אוקטובר השילוח השני לאותו מחנה. באותו פרק זמן בערך - אוקטובר או נובמבר 1942 - הועברו שרידי היהודים, לאחר שתי האקציות, אל רוהאטין