כ"ח ניסן ה'תשפ"א

בזו'סטביצה BRZOSTWICA

קהילה בפולין