ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

בזו'סטביצה BRZOSTWICA

קהילה בפולין