ד' ניסן ה'תשפ"ב

בזו'סטביצה BRZOSTWICA

קהילה בפולין