ה' ניסן ה'תשפ"ב

ביאלוגון BIALOGON

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: קיילצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
כ-94 ק"מ מקראקוב
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,200
• יהודים בשנת 1941: כ- 252
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
כללי
בראשיתה היתה ב' כפר בבעלות המלך. תושביו התפרנסו מחקלאות ומעבודה במחצבות השיש ובמכרות הנחושת הסמוכים. בשלהי המאה ה-19 הוקמה במקום סדנה לתיקון כלים מכניים, ששירתה את עובדי המחצבות והמכרות. יהודים ישבו בב' מאמצע המאה ה-19. הם התפרנסו ממלאכה וממסחר. בשנת 1921 היו בב' 252 יהודים מתוך אוכלוסייה של 1,200 תושבים.
אין בידינו מידע רב על גורלם של יהודי ב' בתקופת מלחמת העולם השנייה.ידוע רק שבשנים 1941-1942 היו במקום כ-400 יהודים, בהם כמה עשרות פליטים. בשנת 1941 העביר ארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית) בקרקוב סיוע ליהודי ב', לאחר שביקרה במקום משלחת שלו. בב' לא היה גטו, והיהודים המעטים המשיכו להתגורר בבתיהם ולעבוד למחייתם גם תחת הכיבוש הגרמני. יהודי ב' גורשו ככל הנראה בספטמבר 1942, יחד עם שאר יהודי האזור, ומצאו את מותם בטרבלינקה.