ה' ניסן ה'תשפ"ב

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין