ו' סיון ה'תשפ"א

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין