י"ד תשרי ה'תשפ"ב

ביאלוהושה BIALOHUSZA

קהילה בפולין