ה' ניסן ה'תשפ"ב

ביסקופיצה BISKUPICE

עיירה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: לובלין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 885
• יהודים בשנת 1941: כ- 129
• יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
כללי
ב' נוסדה בשנת 1444 בידי הבישוף של קרקוב, זביגנייב אולשניצקי. העיירה היתה בבעלות הכנסייה ובמשך תקופה ארוכה לא היה בה יישוב יהודי.
באמצע המאה ה-18 היתה במקום קהילה יהודית קטנה. במפקד האוכלוסין של 1765 היו בין המפרנסים היהודים בעיירה 4 חייטים, 3 חוכרים, 2 מוזגים, גלב וקצב. בסך הכל נמנו במקום 16 משפחות יהודיות. לקראת סוף המאה גדל מספר היהודים בעיר ובשנת 1778 היו בה 138 משלמי מס גולגולת.
אין בידינו ידיעות מפורטות על חיי הקהילה ועל מקורות הפרנסה של יהודי ב'. ידוע לנו רק שמספר היהודים גדל ; ערב מלחמת העולם הראשונה כבר מנתה הקהילה כמה מאות נפשות.
מלחמת העולם הראשונה גרמה לחיסולה המוחלט כמעט של הקהילה היהודית בב'. מרבית היהודים עזבו את העיירה ולא חזרו אליה אחרי המלחמה. בינואר 1922 פרצה בב' שרפה, שכילתה את כל בתי היהודים.קהילת ורשה שלחה ליהודי ב' סיוע כספי לשיקום הבתים שנפגעו. משנת 1924 כיהן הרב צבי הירש פרידלינג, עורך "הבאר", כרבה של הקהילה.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הגיעו לב' ולעיירות רבות נוספות במחוז לובלין פליטים ממערב פולין. בסוף 1939 היו בב' 370 יהודים. הגירושים מקרקוב הזרימו לעיר פליטים נוספים; עד ספטמבר 1940 עלה מספר היהודים במקום ל-475. במרס 1941, לאחר שהגיעו עוד 170 פליטים מקרקוב, היו בב' 650 יהודים. ואולם תנאי הדיור הירודים והרעב גרמו לשיעורי תמותה גבוהים, ובראשית 1942 נותרו רק 450 יהודים. למען הרעבים הרבים נפתח בב' מטבח שבו הוגשו ארוחות חמות.
ב-1941 ובראשית 1942 פעל בב' סניף ארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית), שמרכזו היה בקרקוב, כנראה בחסותו של ועד העזרה האזורי בלובלין (ע"ע) שבראשו עמד יוסף זיגפריד, חבר היודנראט של לובלין. מ- 1940 היה גם בב' יודראט, אבל עד ינואר 1942 לא היה במקום גטו. בסוף מרס 1942 גורשו כל יהודי מ' למחנה השמדה, כנראה למיידאנק.