ו' ניסן ה'תשפ"ב

בישצ'ה BISZCZA

כפר בפולין
מחוז: לובלין
נפה: בילגוראי
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,813
• יהודים בשנת 1941: כ- 170

תולדות הקהילה:
כללי
כפר בבעלות משפחת אצילים. בשנת 1827 התגוררו בב' כ-2,200 תושבים. יהודים ראשונים התיישבו במקום בשלהי המאה ה-19. הם התפרנסו ממלאכה, ממסחר ומעיבוד חלקות אדמה קטנות ליד בתיהם.
בין שתי מלחמות העולם הקימה קבוצה של צעירים מקומיים חוג ציוני, שבו עסקו בלימוד עברית ותולדות עם ישראל. בפעילותם הם נעזרו בחברי "החלוץ" מטרנוגרוד הסמוכה (ע"ע).
המידע שבידינו על קורות יהודי ב' בתקופת מלחמת העולם השנייה מועט. בשנת 1942 הועברו היהודים המעטים שנותרו בב' לגטו טרנוגרוד, וממנו גורשו בנובמבר 1942 למחנה ההשמדה בלז'ץ.