ו' ניסן ה'תשפ"ב

בלז'וב BLEZEWO

כפר בפולין
נפה: סארני
אזור: ווהלין ופוליסיה
20 ק"מ מצפון-מזרח לרוקיטנה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-101
• יהודים בשנת 1941: כ-878

תולדות הקהילה:
כללי
כפר בנפת סארני, בערך 20 ק"מ מצפון-מזרח לרוקיטנה.
ראשיתו של היישוב היהודי בבלז'וב היתה במאה ה- 19, עת חכר יהודי מדוידהורודוק את הכפר מן הפריץ בעל הנחלאות. במשך הזמן התיישב החוכר במקום עם משפחתו ולכן היו רוב יהודי בלז'וב מבניה של משפחת בליז'ובסקי. היהודים התפרנסו ממכירת יי"ש, סחר בפטריות יער וממכירת תוצרת חקלאית. מאוחר יותר נוסף לאלה סחר בעצים, אבל זה צומצם בתקופת השלטון הפולני שבין שתי מלחמות העולם.
בשנת 1897 ישבו בכפר 62 יהודים (ו- 565 לא יהודים). היה במקום בית-כנסת והיה גם שוחט. היהודים נמנו עם חסידי סטולין. אחת לשנה בא הרבי לביקור בבלז'וב. באחד מבתי היהודים היתה ספריית השאלה.
בשנת 1921 נמנו בכפר 101 יהודים, בתוך אוכלוסייה של 878 נפש. בשנת 1924 נוסד קיבוץ הכשרה ושהו בו 20 חלוצים.
בתקופת השואה המשיכו יהודי בלז'וב להתגורר במקום, עד שהובלו בתמוז תש"ב (1942) לברזוב, שבה היה גטו פתוח. בכ"ט באלול תש"ב (11 בספטמבר 1942) הובלו יהודי ברזוב לבורות ונורו. בערך 90 מבין המובלים להריגה, וביניהם כמה מיהודי בלז'וב, ברחו והצטרפו ברובם ליחידות הפרטיזנים הסווייטיות.
האיזור שוחרר בתחילת ינואר 1944