ה' ניסן ה'תשפ"ב

בנדקוב BEDKOW

עיר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: בז'ז'יני
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-696
• יהודים בשנת 1941: כ-228

תולדות הקהילה:
כללי
בנדקוב זכתה במעמד עיר במאה ה- 15. החל בראשית המאה ה- 18 היו פונדקאים יהודים חוכרים את הפונדק העירוני, השייך לפריץ בעל העיר, ומשפקע תוקפו של חוזה החכירה, יצאו את העיירה. ראשיתו של הישוב היהודי הקבוע בעיירה כרוכה בתוכניותיו של הפריץ בימים ההם, שביקש להגדיל את אוכלוסייתה של בנדקוב. הוא התחיל לבנות בורסה גדולה למימכר תבואה, ואמר להפוך את העיירה למרכז כלכלי בעל חשיבות רבה. תוכנית זו נסתיימה בכישלון. ב- 1870 נשלל מבנדקוב מעמד העיר. יהודי בנדקוב נשתייכו לקהילה באויאזד, והתפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם לא חלה תמורה יסודית במצבה הכלכלי של בנדקוב והמיבנה המקצועי של ישוב יהודי זעיר זה לא נשתנה מאז המחצית השנייה של המאה ה- 19.
בחודשים הראשונים לכיבוש הנאצי יצאו יהודי בנדקוב את העיירה.