ה' ניסן ה'תשפ"ב

בראנשציק BRANSZCZYK

קהילה בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרוב מאזובייצקה

תולדות הקהילה:
כללי
בראנשצ'יק שוכנת על הגדה הימנית של הנהר בוג, 10^כ ק"מ מזרחה מווישקוב. המקום מוזכר עוד בתעודות מן המאה 15^ה ככפר בבעלות פרטית. גם במאה 19^ה התרכז הכפר סביב האחוזה הגדולה שבמקום. בשנת 1921 היו בבראנשצ'יק 731 תושבים, מהם 140 יהודים. כנראה, שבסתיו 1939 גירשו הגרמנים את כל יהודי בראנשצ'יק לווישקוב ולמקומות אחרים, ושם היה גורלם כגורל היהודים ביישובים הללו. בשנים 1942- 1944 הסתתרו ביערות שבסביבה או שירתו ביחידות פרטיזאנים שהיו שם כמה יהודים, אך הם נתפסו בידי המשטרה הפולנית או בידי הגרמנים והוצאו להורג. אחדים מהם נפלו בקרבות שניהלו יחידות הפרטיזאנים שלהם. בינואר 1943 נלכדו ונהרגו בבית היערן שביילבו 15 יהודים 5^ו חיילים סובייטיים. באפריל 1944 נפלו בקרב עם הלאומנים הפולניים בקרבת בראנשצ'יק אחרוני הפרטיזאנים מן היחידה הפרטיזאנית היהודית ע"ש מ' אנילביץ, שלחמו ביערות וישקוב. באותו קרב נפל גם איגנאצי פודולסקי, מפקד אחת משלוש הכיתות של יחידת מ' אנילביץ.