ד' ניסן ה'תשפ"ב

ברוק BROK

עיירה בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרוב מאזובייצקה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-3,000
• יהודים בשנת 1941: כ-1,000

תולדות הקהילה:
כללי
ברוק היא עיירת נופש על גדות הנהר בוג. בשנת 1939 היו בה בערך 3,000 תושבים; מתוכם היו בערך 1,000 יהודים. ראשוני היהודים בברוק התיישבו בה כנראה במאה ה- 17. פרנסתם היתה על המסחר הזעיר, חכירת גני פירות ומלאכה. ראשוני היהודים במקום היו יוצאי פלוצק. עם פיתוחה של ברוק כמקום נופש בסוף המאה ה- 19 נפתחו בפני היישוב היהודי שהלך וגדל מקורות פרנסה חדשים. מקצת מיהודי ברוק החלו לעסוק במתן שירותים לנופשים. הוקמו אכסניות ומסעדות כשרות והורחבו פרנסותיהם של בעלי החנויות. ברוק נודעה במצות שנאפו בה וכמה וכמה משפחות התפרנסו מאפיית המצות ומשיווקן לערים הגדולות כגון וארשה ולודז'. מאפיות אלה עבדו כמה חודשים בשנה ( לקראת חג הפסח). ביישוב היהודי בברוק שרר הווי מסורתי-דתי. בעיירה היו 3 בתי מדרש. בית הכנסת המרכזי, שהיה בנוי עץ, נבנה בסוף המאה ה- 19. מן הרבנים שכיהנו בקהילה ידועים ר' אברהם לייב, מחסידי קוצק (שכיהן בשנת 1890), ר' נחמן שמואל יעקב (בשנת 1908), ר' שמואל יצחק מיאדאסר( בשנת 1924) ור' יעקב מאיר פומראנץ( עלה לארץ-ישראל). בתחום הסעד והעזרה הסוציאלית פעלו בברוק החברות "לינת הצדק", שדאגה לחולים עניים, "הכנסת אורחים" ו"קופת גמילות חסדים", שנתנה הלוואות ללא ריבית. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הוקמו במקום סניפים של הציונים הכלליים, "המזרחי" והרוויזיוניסטים וכן קני נוער ציוני - "השומר הצעיר", הנוער הציוני, השומר הדתי ובית"ר. בשנת 1938 היה במקום מרכז הכשרה של החלוץ. הסניף המקומי של "אגודת ישראל" התבסס ברובו על חסידי גור. כמה מבני הנוער היהודי השתייכו ל"בונד" ולנוער הקומוניסטי שפעל באורח בלתי ליגאלי. בבחירות למועצת העירייה בקיץ 1927 קיבלו יהודי ברוק 3 מנדטים ("הבונד" - 2 והרשימה האזרחית - אחד). מרבית ילדי ישראל למדו בחדרים המסורתיים והבנות ב"בית יעקב" מיסודה של "אגודת ישראל". עם קביעת חובת הלימוד בתקופה שבין שתי מלחמות העולם למדו ילדים רבים בבית-הספר הפולני שבמקום. ברוק נכבשה בידי יחידות הצבא הגרמני ב- 8 בספטמבר 1939. למחרת הציתו הכובשים את בתי העיירה. רוב הבתים שהיו בנויים עץ עלו באש. רבים מתושבי המקום נשרפו חיים, ביניהם כ- 40 יהודים. את היהודים שניסו לברוח ריכזו הגרמנים בכנסייה שבמקום ואת הגברים מגיל 15 עד 45 הובילו לאוסטרוב מאזובייצקה ולקומורובו. הם שוחררו כעבור שבועיים. רדיפות היהודים גברו ורבו בסוף ספטמבר 1939. התעללות, שוד ורצח היו מנת חלקם של יהודי ברוק ובכל אלה שיתפו פעולה הפולנים האנטישמיים מתושבי המקום. יהודי ברוק עזבו את עיירתם בהמוניהם ונמלטו לאוסטרוב מאזובייצקה. גם בעת ההיא נרצחו בידי הגרמנים כמה מן היהודים שנשארו בברוק. בחול המועד סוכות ת"ש ( 1939) ציוו הגרמנים על הפליטים מברוק לעזוב את אוסטרוב מאזובייצקה ולעבור את הגבול לשטח הסובייטי. מרבית פליטי ברוק הגיעו לערים ולעיירות שבמזרח פולין. רובם נספו בשנים 1941- 1942, בזמן מלחמת גרמניה עם ברית המועצות. מבני הקהילה נשארו בחיים כ- 300 יהודים שנמצאו בשנות המלחמה בפנים ברית המועצות.