ה' ניסן ה'תשפ"ב

ברושניוב BROSZNIOW

ישוב חרושתי בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: דולינה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-1,631
• יהודים בשנת 1941: כ- 400-350

תולדות הקהילה:
כללי
יישוב חרושתי שהתפתח במאה ה- 20 סביב המנסרה המיכאנית, אחת הגדולות בגאליציה המזרחית. למנסרה השתייכו שטחי-יער גדולים למרגלות הרי הקארפאטים ואליהם הוביל קו של עשרות קילומטרים מסילת ברזל צרה, ובקו זה הובאו כלונסאות עץ למנסרה. אוכלוסי היישוב, שמנו ב- 1921, 1,631 נפשות, התפרנסו כמעט כולם מן העבודה במנסרה או ביערות ובקו מסילת הברזל הזה אם כפועלים וטכנאים, ואם כמנהלי עבודה וכפקידים (מספר עובדי השירותים במרפאה, בקואופרטיב לצרכן עוד). ב- 1921 נמצאו בברושניוב 226 יהודים תושבי-קבע וכן עשרות פועלים ופקידים ארעיים (לעתים הגיע מספרם הכולל של היהודים עד ל- 350- 40 נפשות). בסוף שנות ה- 20 הוקם קיבוץ הכשרה של השומר הצעיר, ובו מ- 80- 100 חברים מסניפים שונים בגאליציה. חברי הקיבוץ עבדו במנסרה. היישוב היהודי קיים רק שו"ב, והלה פסק גם בענייני כף וקדרה. בשנות ה- 20 נתקיים מניין באחד מבתי היהודים בקרחוביצה הסמוכה, ובתחילת שנות ה- 30 הוקם בית כנסת בברושניוב (תרמו להקמתו גם בעלי המנסרה). פעילות עניפה ניהלו הארגונים הציוניים שהוקמו במקום בין שתי מלחמות העולם: השומר הצעיר וסתם חלוץ בשנות ה- 20. הסתדרות אקדמאים ציוניים (הא"צ) בשנות ה- 30, התאחדות-פועלי ציון (ב- 1934), ויצ"ו (ב- 1937). בבית- ספר עברי משלים של תרבות למדו כ- 20 תלמידים ותלמידות. הספריה שליד קן השומר הצעיר הכילה ספרים בפולנית, יידיש ועברית. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1935 נמכרו במקום 176 שקלים (בין השוקלים היו גם חברי קיבוץ ההכשרה), וקולותיהם נתחלקו כלהלן: לרשימת א"י העובדת - 149 ולציונים הכלליים - 13 קולות. בקרב הפועלים היהודים נמצאו גם מספר חברים או אוהדים של המפלגה הקומוניסטית; ב- 1931 נשפטו למאסר 5 קומוניסטים יהודים מברושניוב. אין בידנו ידיעות על קורות ישוב יהודי זעיר זה בימי מלחמת-העולם השנייה. ניתן לשער כי יהודי ברושניוב, בדומה לתושבי שאר המקומות הקטנים בסביבת העיר דולינה, גורשו ב- 1942 לעיר זו וחוסלו ב- 3.8.1942 יחד עם כל היהודים המרוכזים שם. לפי ידיעה אחת, התקיים בברושניוב מחנה עבודה ליהודים, הוא חוסל ביולי 1943