ה' ניסן ה'תשפ"ב

גובארצ'וב GOWARCZOW

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לודז'
נפה: קונסקיה
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-1,508
• יהודים בשנת 1941: כ-450

תולדות הקהילה:
טקסט 2
העיירה הפרטית ג' זכתה במעמד-עיר ב-0341, במאות ה-19 וה-20 ירדה לדרגת ישוב עירוני. היהודים שביקשו להשתקע בג' לא נתקלו בשום מכשול. לישוב קטן זה, הכפוף לקהילת קונסקיה, היו רב משלו, ולעתים - שני שוחטים. בשנים הסמוכות למלחמת העולם ה-1 היה רבה של ג' הרב אייבשיץ. בג' היו בית-עלמין עתיק (סברה : בן 200), בית-כנסת, בית-מדרש ו'שטיבלך של תסידל גו'ר, אמשינוב, ראדושיץ.
הישוב היה אמיד יחסית. בשלהי המאה ה-19 ובראשית ה-20 היו בידי יהודים כמה מינסרות, אולם בתקופה שבין שתי המלחמות נתחסלו, או שעברו לידי לא-יהודים. באותה תקופה פעלו גם בג' 3-4 בתי-חרושת קטנים למוצרי-ברזל שבעליהם יהודים. אמידים היו היהודים חוכרי-האחוזות בסביבה, בעיקר חוכרי משק-החלב שבהן, וכן בעלי פונדקים ובתי-מרזח בג' ובכפרי הסביבה. רובם של בעלי-המלאכה היהודים היו חייטים וסנדלרים. בעיירה עבדו 3 פלצ'רים יהודים.
כל רשת החינוך היהודי בג' הרי אלה כמה חדרים פרטיים. בתחום הפוליטי בלטה השפעת הציונים : פעלו במקום סניפי הציונים-הכלליים ושל אירגון נוער דרור. נוסד גם סניף של אגודת-ישראל.
יהודי ג' נפגעו הרבה מההתנכלויות האנטישמיות של האוכלוסיה המקומית ושל אנשי הסביבה. בתקופת מלחמת העולם ה-1 (כנראה: 1918-1917) בימי מגיפת החולירע, העלו הפולנים גופה מקברה בבית-העלמין היהודי וקברו אותה בפרשת-דרכים, ליד בית-הקברות הקתולי, לשם הדברת המגיפה. על אף מאמציו של הרב בג' לטשטש את התקרית, העלו קבוצת יהודים וביניהם בני משפחת המת, את הגופה מקברה החדש והעבירוה למקום-מנוחתה הקודם. עתה האשימו הפולנים את היהודים בחילול גופות הנוצרים, כביכול. מכבי-האש הועמדו הכן ובעיירה הודבקו כרזות הקוראות לפוגרום ביהודים. ואכן מרצו הפרעות : היהודים הוכו, דירותיהם וחנויותיהם הוחרבו, רכושם נשדד, 2 או 3 יהודים נרצחו, הפרעות נמשכו יום או יומיים. הפסיקה אותן יחידת חיילים שהובאו מקונסקיה. כמה עשרות פולנים, האשמים בפרעות, נאסרו.
האנטישמיות בג' שבה וגברה בסוף שנות ה-20 ובשנות ה-30 בג' נוסד קואופרטיב חקלאי פולני, שמטרתו להתחרות בחנויות היהודים. כך נתקפו פה-ושם בסביבה רוכלי-כפרים יהודים.
משפרצה מלחמת העולם ה-2, הגיעו לג' פליטים ועקורים רבים ממקומות אחרים. מספר היהודים בעיירה עלה במידה ניכרת : עד 716 ב-1941 ועד 1,000, בקירוב, ב-1942. ישוב זה חיסלו הגרמנים בספטמבר 1942: היהודים שולחו למחנה-המוות בטרבלינקה. ייתכן, כי במקום נשארו עוד כמה שבועות קבוצת יהודים קטנה, שנדרשו לשלטונות לעבודה כלשהי, או לאיסוף הרכוש שנותר לאחר הגירוש, שכן ישנה ידיעה, כי האקציה בקונסקיה הסמוכה ב-4.11.1942 הקיפה גם קבוצת יהודים קטנה מג', ששולחו יחד עם יהודי קונסקיה לטרבלינקה.
בכפר יוזפוב, השייך לקהיליה הכמרית גובארצ'וב, הקימו השלטונות הגרמניים מחנה-עבודה באחוזה, ובה ריכזו יהודים מג', אודרובונז', סטומפורקוב, צ'ארנייצקה גורה ועוד מקומות. הם עבדו שם בעבודה חקלאית בהנהלת האגרונום חמיילנלצקי, יהודי מסטומפורקוב. ב -1943 חוסל המחנה. סברה היא, כי חוסל לאחר שתקפו אותו פארטיזנים פולנים, שביקשו להצטייד במזון. הגרמנים העבירו את כל היהודים שרוכזו שם לשידלובייץ. באקציה זו נורה האגרונום, ונספו עוד יהודים אחדים.