ו' ניסן ה'תשפ"ב

גולינה GOLINA

עיר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: קונין
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: 2,418
• יהודים בשנת 1941: כ-695

תולדות הקהילה:
כללי
גולינה קיבלה מעמד של עיר ב- 1330. זכויות אלה אושרו מחדש ב- 1362, אך הישוב לא התפתח ורק במאה ה- 18 קבל צביון עירוני. בתקופה זו החלו להקים מפעלים ליצור בירה ומשרפות יי"ש. הישוב היהודי שבמקום התפתח במחצית השנייה של המאה ה- 18. בשנים שבין 1823- 1862 נאסרה התישבותם של יהודים נוספים בגולינה בגלל הקרבה אל הגבול. הקהילה היהודית בגולינה השתלבה בפיתוח הכלכלה במקום. היהודים עסקו במסחר ובמלאכה. במאה ה- 19 היתה בבעלות יהודית טחנת קמח והקימו בית בורסקי. בגולינה נתקיימה משנות ה- 20 של המאה ה- 19 קהילה עצמאית על מוסדותיה ורבניה. בשנות ה- 70 של המאה ה- 19 כיהן ר' אברהם פרוסט כרב הקהילה.
אחרי כיבוש העיר בידי הגרמנים בספטמבר 1939 סבלו יהודי גולינה מעבודת כפייה, גזילת רכוש ומעשי התעללות. ב- 17- 18 ביולי 1940 גורשו יהודי גולינה לעיר זאגורוב ולגיטו הכפרי בגרודז'ייץ ובז'גוב, שם רוכזו היהודים מישובי הסביבה. ב- 9.3.1941 העבירו הגרמנים חלק מן היהודים שנמצאו במקומות הנ"ל לאיזביצה לובלסקה, ליוזפוב לובלסקי ולקראסניסטאב שבגנראל גוברנמנט, וביניהם היו גם המגורשים מגולינה. השרידים שנותרו בזאגורוב, בגרודז'ייץ ובז'גוב נרצחו באוקטובר 1941 ביערות ליד קאז'ימייז' ביסקופי ובתוכם אחרוני קהילה גולינה