ד' ניסן ה'תשפ"ב

גורה וישניובה Gora Wisniowa

עיירה בפולין
מחוז: לודז'
נפה: בז'ז'יני
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-267
• יהודים בשנת 1941: כ-56

תולדות הקהילה:
כללי
פרטים על תולדותיו של הישוב הקטן בגורה וישניובה לפני מלחמת העולם ה-1 לא נודעו. בתקופה שבין שתי המלחמות התגוררו בישוב כפרי זה, המשמש מקום-קיט, קומץ יהודים: ב- 1921, מכלל 267 תושבים 56 יהודים. עיקר פרנסתם על שרות הקיטנים, הבאים לכאן מערי-הסביבה הגדולות יותר: השכרת קיטנות, ניהול פנסיונים, חנויות ושרותי-מלאכה. בתקופת הקיץ היתה הכנסתם יפה יותר, אבל בדרך כלל, היה מצבם הכלכלי של היהודים בגורה וישניובה ירוד. ב- 1929 נבצר מקופת גמילות-חסדים במקום להיענות לכל מבקשי-ההלוואות, והיא נאלצה לערוך מגבית ("יום פרח", 25.8.1929) לחיזוק קרנותיה.
הישוב הדל הזה היה כפוף לקהילת טושין. היו לו בית- מדרש, מקווה וקופת גמילות-חסדים, כאמור; העסיק גם רב משלו. בסוף שנות ה- 30, עד פרוץ מלחמת העולם II-ה, היה רבו ר' משה יהודה קירשנבוים. בעיירה פעל תלמוד-תורה. סברה היא, כי בגורה וישניובה נוסד סניף של אגודת-ישראל.
בשנות ה- 30 ידעו יהודי גורה וישניובה תלאות על רקע האנטישמיות. לפי ידיעה אחת, החליט מפקד המשטרה במקום בימים הנוראים תרצ"ו להתעלל ביהודים. יפה ידע מה נוראה בעיני יהודי ההיעדרות מהתפילה בערב יום-הכיפורים. על כן אסר דווקא בערב זה כמה יהודים שלא פרעו קנסות שהוטלו עליהם זה כבר, ואף לא התייצבו למאסר, שהיה עונש-הברירה לקנס. הרב בא למשטרה להשתדל לשחרורם, הבטיח כי לאחר החג יתייצבו למאסר, אך לא הועיל. בערב זעקו נשות האסורים בבית-המדרש, עיכבו את תפילת כל נדרי, ותבעו את שחרור בעליהן. הרב נאלץ לאסוף מיד את סכום הקנסות. מששולמו הקנסות, שוחררו היהודים ובשעת- ערב מאוחרת התחילה התפילה.
הצבא הגרמני כבש את גורה וישניובה ב- 6.9.1939. מיד התחילה רדיפת היהודים, שצורותיה לא היו שונות מהצורות המקובלות על הנאצים בשאר ישובי פולין. בערב יום-הכיפורים ת"ש נאסרו 10 מנכבדי החרדים בעיירה, ביניהם השוחט לייב אהרונוביץ'. בו ביום הועלו באש ספרי-התורה וספרי-הקודש שבבית-המדרש. הגרמנים כינסו את היהודים סביב המדורה, ציוו עליהם להתעטף בטליתות ולשיר.
ב- 20.10.1939 גורשו היהודים מגורה וישניובה. כל האוכלוסים היהודים כונסו באחד הבניינים הציבוריים בעיירה, נרשמו, הורשו לקחת עמם צרורות-יד בלבד והולכו ברגל אל רוקיצ'יני שבאותה נפה.