ח' אייר ה'תשפ"א

גטו ביאליסטוק GHETTO BIALYSTOK

קהילה בפולין