י"א תשרי ה'תשפ"ב

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין