ב' אייר ה'תשפ"א

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין