ד' ניסן ה'תשפ"ב

גטו בלזיץ GHETTO BELZYCE

קהילה בפולין