ח' אייר ה'תשפ"א

גטו קראקא / קראקוב GHETTO KRAKOW

קהילה בפולין