ח' שבט ה'תשפ"א

גטו ראדזימין GHETTO RADZYMIN

קהילה בפולין