ג' שבט ה'תשפ"א

גטו ראפאלובקה GHETTO RAFALOWKA

קהילה בפולין