ה' ניסן ה'תשפ"ב

גטו רוביזביץ GHETTO RUBIEZEWICZE

קהילה בפולין