ח' שבט ה'תשפ"א

גטו רוביזביץ GHETTO RUBIEZEWICZE

קהילה בפולין