ה' ניסן ה'תשפ"ב

גידלה GIDLE

כפר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראדומסקו
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-1,457
• יהודים בשנת 1941: כ-192

תולדות הקהילה:
כללי
תושביו היהודים של הכפר גידלה התפרנסו מעבודת-האדמה וממשק חקלאי. הרוכלים, החנוונים ובעלי-המלאכה היהודים המעטים מצאו מקור-פרנסה ארעי נוסף בשרות הצליינים הבאים לכפר. בגידלה היו כנסיה עתיקה ומנזר הדומיניקנים, שנתפרסמו בזכות פסלה עושה-הנפלאות של האם הקדושה ושאר מעשי-נסים, ועל כן נהרו לכאן בימי השוק נוצרים מכל הסביבה. בנסיבות אלו לא חסרו גם תקיפות יהודים. האיכרים השתויים נפצו שמשות בבתי-יהודים ושדדו בחנויות.
ישוב קטן זה לא ייסד קהילה עצמאית, אלא היה כפוף לקהילה סמוכה (קרוב לוודאי לפלאוונו). גם בית-עלמין משלו לא היה לו, ועל כן קבר את מתיו באותה עיירה.
בשלהי המאה ה- 18 ובראשית ה- 19 ישב בגידלה ר' הרשל "מגידלה", אשר בני זמנו ראו בו צדיק נסתר, "אחד מל"ו צדיקים". הישיבה בישוב כפרי זה הלמה את רוחו, לפי שנשא נפשו לחיי פרישות מהבלי העולם ולמחשבה. נודעת היתה דרישתו להסתכלות פנימית, על פי דרש לפסוק בדברים "ראה אנכי". בדברי-תורה שלו ובסיפורי-המעשיות היה משלב מלים פולניות. מנהיגי החסידות בימים ההם, האדמו"רים ר' יצחק מוורקי, ר' שמחה בונים מפשיסחא ור' מנחם מנדל מקוצק היו באים לגידלה, לחלוק לו כבוד. לאחר מותו ב- 1831 נבנה אוהל על קברו בבית-העלמין בפלאוונו, והוא הפך למקום עלייה-לרגל של חסידים, בעיקר בימי הפטירה של הרבי.
בימי מלחמת העולם ה-1 היתה התעוררות בחיים החברתיים-פוליטיים של היהודים בגידלה. נוסדה הסתדרות צעירי- ציון, שפיתחה פעילות ערה, ערכה הרצאות וחגיגות, לעתים - בהשתתפות עסקנים ציוניים נודעים מערים אחרות. במופעים אלה ביקרו גם בני-הנוער מפלאוונו הסמוכה. כן נוסדו בגידלה הסתדרות המזרחי וצעירי-מזרחי.
ב- 1921 היו בגידלה 192 יהודים מתוך 1,457 כלל תושבי הכפר. בפרוץ מלחמת העולם ה-2 ישבו בגידלה כ- 40 משפחות יהודים מבין 1,132 נפשות של כלל האוכלוסיה.
גורל יהודי גידלה בימי הכיבוש הנאצי היה כגורלם של היהודים בפלאבנו, כי בין גידלה לבין פלאבנו היה מהלך קילומטר אחד, ובאוגוסט 1941 איחדו אותם השלטונות לקהילה מינהלית אחת. מספר היהודים בשני הישובים היה אז 600 נפש. בראשית אוגוסט 1942, כחודשיים לפני חיסולם של שני הישובים, הקימו השלטונות בקרבת גידלה מחנה-עבודה שהכיל כ- 800 יהודים, שהובאו מצ'נסטוחובה ומראדומסקו. הם עבדו בבניין תעלת-השקייה בקטע גידלה צ'נסטוחובה. מחנה זה חוסל ב- 6.10.1942.