ו' ניסן ה'תשפ"ב

גיילניוב GIELNIOW

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לודז'
נפה: אופוצ'נו
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-947
• יהודים בשנת 1941: כ-190
• יהודים לאחר השואה: ייתכן כי נשארו זמן מה קומץ יהודים במקום

תולדות הקהילה:
כללי
גיילניוב היתה עיירה (פרטית) כבר במאה ה- 15. במעמד-עיר זכתה במחצית הראשונה למאה ה- 16. הפסידה אותו ב- 1869 וירדה לדרגת ישוב-עירוני. האוכלוסים היהודים, כשאר האוכלוסים בעיירה, התפרנסו בעיקר מהעורף החקלאי: מכירת מוצרי-המלאכה לאיכרי הסביבה בשווקים ובירידים, קניית תוצרת חקלאית, עיבוד זעיר של מצרכי-מזון, בישול בירה.
יהודי גיילניוב היו כפופים לקהילת פשיסוחה. היו להם בית- כנסת, בית-מדרש ובית-עלמין. ידו של הישוב לא השיגה להעסיק רב, על כן הסתפקו בהעסקת שוחט בלבד.
ימי מלחמת העולם ה-2 היה מספר יהודי גיילניוב 250- 450, בקרוב. הגרמנים העסיקו את היהודים בעבודות-כפייה בהשבחת הקרקע ואפיק-הנהרות בסביבה. ב- 1.1.1942 הובאו לגיילניוב היהודים מן הכפר הסמוך קוניצ'קי, וביניהם היו גם פליטים- נודדים ממקומות אחרים.
רובם של יהודי גיילניוב, כ- 250 נפש, שולחו למחנה-ההשמדה בטרבלינקה ביום 24.10.1942. ייתכן, כי במקום עוד נשארו זמן-מה קומץ יהודים, שהיו דרושים לגרמנים לעבודה.