ה' ניסן ה'תשפ"ב

גלובצ'וב GLOWACZOW

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: קוז'ייניצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
כ-75 ק"מ מוורשה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 2,271
• יהודים בשנת 1941: כ- 1,411

תולדות הקהילה:
כללי
ג' הוקמה בשנת 1445 על-סמך פריווילגיה מאת בולסלאב נסיך מווביה, קיבלה זכויות עיר מגדבורגיות ונערכו בה ימי שוק ושלושה ירידים שנתיים. במאה ה-18 התפתחו בה ענפי ההלבשה והוקמו בתי-מלאכה שייצרו בהם בגדים ומעילים. בשנת 1869 איבדה ג' את מעמדה העירוני והיתה ליישוב כפרי.
היהודים הראשונים התיישבו בג' באמצע המאה ה- 16. בשנת 1578 ישבו בה יהודים מעטים, שקיבלו היתר לרכוש בתים ולעסוק במסחר ובמלאכה. במשך שנים רבות נשאר היישוב היהודי במקום קטן בהיקפו, ורק בסוף המאה ה-19 גדל מספרם של היהודים פי שלושה כמעט והם היו לרוב.
בין שתי מלחמות העולם התפרנסו יהודי ג' ממסחר זעיר וממלאכה. במקום היתה פעילות ציונית. בבחירות לקונגרס הציוני הי"ד (ב-1925) קיבלה רשימת "עת לבנות" רוב - 59 מתוך 69 קולות המצביעים ; רשימת "על המשמר" קיבלה 10 קולות. בשנת 1930 נמכרו בג' 100 "שקלים" לקראת הקונגרס הציוני, ובאפריל אותה שנה נערך כינוס מקומי בהשתתפות כ-30 ציונים. בשנות ה- 30 יודה התמיכה בציונות, אולי כתוצאה מהידלדלות הקהילה. ב-1931, לקראת הבחירות לקונגרס הציוני הי"ז, נותרו נג' רק 20 בעלי זכות בחירה.
במאי 1936 פרצה בג' שרפת ענק שכילתה רבים מבתי העיר. 35 משפחות יהודיות נותרו ללא קורת גג. ראשי הקהילה פנו לקהילות רדום וקוז'ייניצה (ע' ערכיהן) בבקשת עזרה.
בספטמבר 1939, משנכבשה ג' בידי הגרמנים, גויסו היהודים לעבודה בכפרי הסביבה. בתחילת 1940 צורפו חלקם לפלוגות העבודה שהקימו הגרמנים בקוז'ייניצה. בג' לא הוקם גטו ולזמן מה הניחו הגרמנים ליהודי המקום לנהל את חייהם. בסוף אוגוסט או בתחילת ספטמבר 1942 הועברו יהודי ג' וכפרים אחרים בסביבה לגטו קוז'ייניצה, ובסוף ספטמבר 1942 גורשו משם למחנה ההשמדה טרבלינקה.