ד' ניסן ה'תשפ"ב

גלוסק GLUSK

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לובלין
נפה: לובלין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 928
• יהודים בשנת 1941: כ- 390

תולדות הקהילה:
כללי
ג' נוסדה בשנת 1688 כפרבר של לובלין (ע"ע), אף שמבחינה משפטית היתה עיירה פרטית של האצולה. בראשית המאה ה-19 היתה ליישוב עירוני עצמאי.
יהודי המקום היו קשורים לקהילת לובלין ולא קיימו מוסדות קהילתיים עצמאיים.
במפקד 1765 נמנו בג' 64 משפחות יהודיות. רק לגבי 24 מביניהן נמסרו גם מקורות פרנסתן, כדלהלן: 5 חייטים, 3 אופים, 3 צורפים, שני מוזגים, שני מלמדים, שני שמשים וחנווני אחד. בשנות ה-80 של המאה ה-19 כיהן בג' הרב שלום-צבי גלדבוים, שפרסם סדרה בת 10 כרכים של שו"ת, "ברכת שלום".
בין שתי מלחמות העולם התפרנסו יהודי ג' ממסחר ומלאכה. בגלל קרבתה ללובלין נעזרה קהילת ג' במוסדות הסעד של קהילת לובלין. בשנות ה-30 היתה בג' פעילות של תנועות נוער ציוניות; המדריכים באו מלובלין.
בספטמבר 1939 נפלה ג' בידי הצבא הגרמני. בימי הכיבוש גדל מספר היהודים בעיירה. בפברואר 1940 הובאו לשם 65 פליטים משצ'צ'ין ובדצמבר אותה שנה באו מגורשים מקרקוב; ב-1941 מנה היישוב היהודי בג' 670 ועד אפריל 1942 עלה מספר היהודים ל-710. בראשית 1942 קיבלו יהודי ג' עזרה כספית מארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית) בקרקוב.
בתקופה הראשונה לכיבוש הנהיג את הקהילה הרב שמחה בונם שרפשטיין, והגרמנים ראו בו את ראש היודנראט. ככל הידוע העז הרב להתנגד ליציאת יהודים לעבודה, וביוני 1941 התערבו בעניין זה רשויות המשטרה בלובלין.
ב-16 באוקטובר 1942 פונו יהודי ג' לפיאסקי לוטרסקיה הסמוכה (ע"ע), ועוד באותו החודש שולחו משם, יחד עם אלפי יהודים נוספים, למחנה ההשמדה סוביבור. יהודים יחידים, בעלי מלאכה במקצועות נדרשים, נותרו עוד זמן מה בג', ואולם בנובמבר 1942 שולחו גם הם למחנה ההשמדה מיידאנק.