ה' ניסן ה'תשפ"ב

גלינקה GLINKI

כפר בפולין
נפה: רובנה
אזור: ווהלין ופוליסיה
20 ק"מ מדרום מזרח לרובנה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,134
• יהודים בשנת 1941: כ- 317

תולדות הקהילה:
כללי
כפר בנפת וקהיליית (גמינה) רובנה, בערך 20 ק"מ מדרום-מזרח לרובנה.
בבחירות לקהילות שנערכו בשנת 1928 בחרו יהודי גלינקה להנהגת הקהילה ברובנה. בבחירות לקונגרס הציוני הכ' שנערכו בשנת 1937 השתתפו 8 איש, שנתנו את קולותיהם לרשימת הציונים הכלליים - התאחדות.
יש לשער, שיהודי גלינקה הועברו לגטו ברובנה ושם היה גורלם כגורל יהודי המקום.