ד' ניסן ה'תשפ"ב

גרבטקה GARBATKA

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: קוז'ייניצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
כ-69 ק"מ מלובלין
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,739
• יהודים בשנת 1941: כ-111

תולדות הקהילה:
כללי
כפר שהיה בבעלות האציל דוביסלאב קוחנובסקי. בראשית המאה ה-19 חיו במקום 461 תושבים ובהם כמה יהודים. בשנות ה-80 של אותה המאה גדלה מעט אוכלוסיית ג' ומנתה 750 תושבים בקירוב, וביניהם כ-50 יהודים.
יהודי ג' השתייכו לקהילת גנייבושוב (ע"ע) ושם גם קברו את מתיהם. בשנת 1927 התיישב בג' שוחט. יהודי הכפר התפרנסו ממלאכה, מרוכלות ובעיקר מן השוק השבועי, שמשך לג' את איכרי הסביבה.
גם אחרי ספטמבר 1939, כשג' והאזור כולו נכבשו בידי הגרמנים, נמשכו חייהם של היהודים בכפר הנידח כמעט כמקודם, אבל היה עליהם לקלוט כמה מאות פליטים יהודים מן הסביבה וממערב פולין.
בקיץ 1941 רוכזו כל היהודים במקום איסוף וגברים אחדים נבחרו מביניהם ונשלחו למחנה העבודה בפיונקי. ביוני 1942 ערכו הגרמנים רישום של כל היהודים מבני 16 ומעלה ושלחו כ-100 צעירים וצעירות נוספים לפיונקי.באמצע יולי 1942 נלקחו כ-100 יהודים אל מחוץ לכפר, נרצחו ונקברו שם. אחרוני היהודים בכפר הועברו לגנייבושוב ומשם גורשו יחד עם היהודים המקומיים לטרבלינקה.