ה' ניסן ה'תשפ"ב

גרודז'ייץ GRODZIEC

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: בנדז'ין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 700
• יהודים בשנת 1941: כ- 200

תולדות הקהילה:
כללי
ג' נזכרת לראשונה ב-1326 כ"פאראפיה" (עדה) נוצרית. משנת 1442 ואילך היה הכפר בבעלות הכנסייה, תחת סמכותה של בישופות קרקוב; במאה ה-17 עברה לבעלות משפחת קוסובסקי, ובאמצע המאה ה-19 - לידי משפחת צ'חנובסקי.
בשנת 1823 הוחל בכריית פחם באזור, ועל אוכלוסייתה של ג' נוספו פועלי מכרות רבים שזה מקרוב באו. במחצית השנייה של המאה ה-19 החל סטניסלאב צ'חנובסקי בבניית שכונת מגורים חדשה בכפר, שנקראה "ג' השנייה". במקום הוקמו בית-ספר, ספרייה, אולם תיאטרון, אולם ספורט ושאר מבני ציבור. היהודים הראשונים באו לג' באמצע המאה ה-19. גידול אוכלוסייתה פתח בפניהם אפשרויות פרנסה חדשות ומשך למקום עוד מתיישבים יהודים, שפתחו חנויות מזון או עסקו במלאכות כמו חייטות, סנדלרות ונפחות. בין שתי מלחמות העולם מנתה האוכלוסייה המקומית כ-700 תושבים ובהם כ-200 יהודים.
בספטמבר 1939 נכבשה ג' בידי הגרמנים. בתחילה לא נקטו הכובשים בצעדים חריפים נגד יהודי המקום. בספטמבר 1940 נותרו בג' 45 משפחות יהודיות. באותה העת הוקם בכפר יודנראט, שתפקידו העיקרי היה לארגן את יציאת הגברים היהודים לעבודת כפייה. רובם הועסקו בנטיעת עצים. בשנת 1941 בעקבות גירוש יהודי שלזיה ליישובים בחבל זגלמביה, עלה מספר היהודים בג' ל-283.ביוני 1942 העבירו הגרמנים את כל יהודי האזור, ויהודי ג' בכלל זה, אל הגטאות בבנדז'ין ובסוסנובייץ (ע' ערכיהן). בסתיו 1942 ובאביב 1943 גורשו כל יושבי הגטאות האלה לאושוויץ