ה' ניסן ה'תשפ"ב

גרוחוליצה Grocholice

עיר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: פיוטרקוב טריבונאלסקי
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-921
• יהודים בשנת 1941: כ-51

תולדות הקהילה:
כללי
בשנים 1420- 1870 היה לגרוחוליצה מעמד-עיר. עד חלוקתה השנייה של פולין היתה העיירה רכוש הארכיבישופים של גנייזנו. ב- 1770, בקירוב, עיקל אציל, חוכר מכלול האחוזות של הארכיבישוף, אשר גם גרוחוליצה נמנתה עמו, את ביתה של עירונית אחת, שלא פרעה לו את חובה בעד משקאות שסיפק לה למכירה, ושיכן בו משפחת יהודי. דיירים אלה היו היהודים הראשונים בעיירה. המשפחה סחרה ביי"ש ובבירה, שסופקו לה על ידי החוכרים של האחוזות. ב- 1781 פרצה דליקה שאכלה 13 בתים וגם בית זה. לאחר השריפה נבנה פונדק חדש, ולשם עקרה משפחת היהודים היחידה בעיירה. בראשית המאה ה- 19 נתקבץ ציבור יהודי קטן, שנשתייך תחילה לקהילת דז'יאלושין ואחר כך לקהילת בלחאטוב. במחצית השנייה של המאה ה- 19 פחת מספר היהודים, מפני שהעיירה לא התפתחה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ישבו בגרוחוליצה רק משפחות יהודים אחדות. בתקופת השואה (סוף 1941) חוסל הישוב היהודי הקטן בגרוחוליצה ותושביו הועברו לבלכאטוב הסמוכה, ובאוגוסט 1942 שולחו יחד עם יהודי המקום למחנה ההשמדה בחלמנו