ה' ניסן ה'תשפ"ב

דולהה פודבוסקיה DOLHE POD

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: דרוהוביץ'
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 144

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 144 יהודים. לגבי גורל היישוב היהודי בימי מלחמת-העולם השנייה קיימות כמה סברות. אפשר שיהודי דולהה פודבוסקיה נספו בפוגרומים, שערכו האוקראינים באיזור זה לאחר שפרצה המלחמה בין גרמניה לבריה"מ (22.6.1941), או שהם ברחו אז לערים הסמוכות - דרוהוביץ', בוריסלאב. אפשר גם, שחיסול היישוב היהודי על ידי הגרמנים חל בקיץ-סתיו 1942 ושהיהודים גורשו אז לבוריסלאב ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.