ה' ניסן ה'תשפ"ב

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין