ט"ו תשרי ה'תשפ"ב

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין