ט' אייר ה'תשפ"א

דולהוביצוב DOLHABYCZOW

קהילה בפולין