ו' ניסן ה'תשפ"ב

דולז'קה DOLZKA

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: דולינה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 141

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 141 יהודים. יתכן שהיישוב היהודי חוסל באוגוסט 1942 ושהיהודים גורשו אז לבולחוב.