ד' ניסן ה'תשפ"ב

דומאראדז DOMARADZ

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: בז'וזוב
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-3,386
• יהודים בשנת 1941: כ-123

תולדות הקהילה:
כללי
הידיעה הראשונה על הכפר דומאראדז היא מ- 1359. ב- 1384 הועבר דומאראדז לרשות הבישופות בפשמישל. במאה ה- 15 היה נקודה חשובה במעבר ההרים דוקלה, שדרכה הועברו הסחורות מצ'כיה והונגריה לפולין ורוסיה. במאה ה- 19 היו רוב אוכלוסי המקום חקלאים, מקצתם עבדו כפועלים במיבשלת-בירה. בין שתי מלחמות-העולם היה דומאראדז מקום מושבה של קהיליה כפרית (גמינה). היהודים בדומאראדז מוזכרים לראשונה בתעודות מ- 1808; מספרם היה אז 35. ב- 1921 ישבו במקום 123 יהודים מכלל אוכלוסייה של 3,386 נפש. בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם עסקו היהודים במסחר זעיר וברוכלות, וארבע משפחות מביניהם עיבדו חלקות-אדמה של כ- 50 דונאם. ב- 1935 התקיים במקום קן "עקיבא". באותה שנה הצביעו 24 שוקלים לקונגרס הציוני, והללו נתנו את קולותיהם ל"ציונים כלליים". מתחילת הכיבוש ועד יולי 1942 חויבו יהודי דומאראדז, גברים ונשים, בעבודות-כפייה שונות, בעיקר בבניית כבישים, גשרים וכדומאראדז. ביולי 1942 הגיעו למקום אנשי הגיסטאפו ותוך דקות ספורות גירשו את כל יהודי דומאראדז ליאשייניצה-רושיילנה, 6 ק"מ מדומאראדז. 4 או 5 זקנים ונכים נרצחו במקום. רוב יהודי דומאראדז נספו, כנראה, ב- 12 באוגוסט, ביום חיסול הגיטו ביאשייניצה