ה' ניסן ה'תשפ"ב

דונאיוב DUNAJOW

עיר בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: פשמישלאני
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 2,184
• יהודים בשנת 1941: כ- 95

תולדות הקהילה:
כללי
עד 1420 היתה דונאיוב, כפר שהשתייך לארכיבישופות בלבוב. באותה שנה העניק לדונאיוב יאן ז'שובסקי הבישוף של האליץ', מעמד של עיר בבעלות הכמורה. העיר היתה בצורה, ולה טירת מבצר שעמדה במצור נגד הטאטרים ב- 1474. את הגנת דונאיוב ניהל אז המלומד הפולני הנודע, הבישוף גז'גוז' איש סאנוק. הטירה נשתמרה עוד בסוף המאה ה- 19. גם באותו זמן היתה האחוזה והטירה בבעלות הארכיבישופות של לבוב. במלחמת-העולם הראשונה נהרסה העיירה (בעיקר במרכזה) כמעט כליל. כזכר לעיירה נותר בתקופה שבין שתי המלחמות מעמדה העירוני בלבד. הידיעה הראשונה על יהודים בדונאיוב, היא מ- 1629. כנראה ישבו אז בדונאיוב משפחה יהודית אחת או שתים, שקיבלו רשות מאת הבישוף לדור במקום ולעסוק בחכירה. כידוע, היתה לדונאיוב כבשאר הערים של הכמורה הפריווילגיה, שלפיה נאסר על היהודים לדור בה. בתעודות מ- 1632 נמסר על יהודי חוכר, שהעסיק אף סוכן מבני האצולה. עם ביטול הפריווילגיות המיוחדות של ערי הכמורה בתקופת השלטון האוסטרי גדל היישוב היהודי בדונאיוב, אולם עובדת היותה עיירה שוכנת בקרבת שתי ערים שבהן ישובים יהודים גדולים, היינו - כ- 19 ק"מ מפשמישלאני וכ- 7 ק"מ מפומוז'אני, וכן המשך בעלותה של הכמורה על האחוזה והטירה, הגבילו התפתחותו של היישוב היהודי במקום. בימי מלחמת-העולם הראשונה נהרסה, כאמור, העיירה, ובעיקר עלו באש בתי היהודים. גם בית-הכנסת חרב. ב- 1924 החלו יהודי דונאיוב באיסוף כספים לשיקום הבית, ואף פנו בנידון בבקשת עזרה לקהילות ישראל באיזור. מרבני המקום ידועים לנו ר' יחיאל-מיכל ב"ר שלום לייטר, בעל "דרכי שלום" נתמנה( לרב בדונאיוב ב- 1891), ר' ברוך הלוי שטיינברג (חתום ב- 1924 על קול-קורא של הוועד לשיקום בית הכנסת בדונאיוב); ור' ישראל לייטר, שכיהן בדונאיוב זמן-מה בשנות ה- 30 ומשם עבר לביאלה-ראווסקה במחוז לודז'. בתום מלחמת-העולם השנייה היה ר' ישראל רב לא רשמי בלבוב. ב- 1948 הגיע לארצות-הברית. היישוב קיים חדר, ובו מלמד תינוקות אחד. ב- 1911 נמסר על קיום סניף המזרחי במקום. בין שתי המלחמות לא הוקם בדונאיוב שום ארגון ציוני. בבחירות לקונגרסים הצביעו כ- 20- 40 שוקלים. אין בידנו כל ידיעות על גורל קומץ היהודים בדונאיוב במלחמת-העולם השנייה, אלא זו בלבד שמספר היהודים בדונאיוב בינואר 1942 היה 321. לפי המשוער, הגיעו לכאן פליטים יהודים ממערב-פולין עוד בימי פעולות-המלחמה בספטמבר 1939, או בראשית תקופת השלטון הסובייטי. ייתכן גם שבחודשים הראשונים לכיבוש הנאצי התרכזו בדונאיוב יהודים מכפרי הסביבה. מכל מקום קהילה מוגדלת זו הושמדה בספטמבר 1942: הגרמנים גירשו את יהודי דונאיוב לפשמישלאני הקרובה, שם התחלקו בגורל יהודי המקום